Training & coaching
Training & coaching met een integrale aanpak

Voor een duurzame gedragsverandering

De kracht van Panavisie? Een integrale aanpak, waarbij de fysieke, sociaal-emotionele, identiteits/spirituele én mentale aspecten van het leven aan bod komen. Eigen proactiviteit is daarbij het sleutelbegrip.
We laten mensen hun eigen levensstijl tegen het licht houden, zodat ze inzicht krijgen in de manier waarop ze hun leven inrichten en hun overtuigingen en gedachten vormen. Ze ervaren zelf de (on)balans en worden ze zich bewust van hun handelen én de consequenties. Zo ontstaat de wil en de motivatie het anders te doen.

coachmodel panavisie_drukwerkklaar.pdf-1

coachmodel panavisie_achterkant

Quickscan – organisatie in balans


Wilt u op een uiterst effectieve wijze knelpunten binnen uw bedrijf, team of afdeling lokaliseren en aanpakken? Tijdens deze workshop van 2,5 uur krijgt u, samen met uw medewerkers, op interactieve wijze zicht op de kern van het probleem én de oplossing.

De Quickscan maakt in 4 stappen snel helder wat de kernoorzaken zijn van het probleem, door af te vragen:

 • Wat is het gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie?
 • Wat als de kernoorzaken niet worden weggewerkt? U krijgt zicht op het effect als u niets zou doen;
 • Wat als de kernoorzaken worden weggewerkt? U krijgt zicht op de gewenste situatie;
 • Wat is nodig om de nieuwe situatie te realiseren?

Vorm workshop
Tarief € 495,- (excl. 21% btw)
Duur 2,5 uur
Groepsgrootte minimaal 10, maximaal 15 deelnemers
Overig werkgever faciliteert ruimte, catering etc.

Vit@al in bedrijf


Tijdens deze reeks workshops leren medewerkers van het bedrijf zichzelf, in groepsverband, een nieuwe levensstijl aan. Ze worden zich bewust wat werkelijk gezond is en ervaren de positieve gevolgen hiervan. Fysieke, mentale, identiteits-, sociaal-emotionele aspecten en de invloed van eigen proactiviteit komen aan de orde.
Beter in balans door eerlijke voeding en gezonde gedachten. Daar hebt u als bedrijf profijt van!

Vorm workshop
Tarief € 695,- (excl. 21% btw) per medewerker
Duur 12 keer 1,5 uur en een terugkomsessie van 1,5 uur
Groepsgrootte minimaal 10, maximaal 15 deelnemers
Overig werkgever faciliteert ruimte, catering etc.

Individuele vitaliteitscoaching

Tijdens dit individuele maatwerktraject leert een medewerker blijvend een nieuwe levensstijl aan. Fysieke, mentale, identiteits, sociaal-emotionele aspecten en de invloed van proactiviteit komen aan de orde. De medewerker wordt zich bewust wat werkelijk gezond is en ervaart de positieve gevolgen daarvan.
Beter in balans door eerlijke voeding en gezonde gedachten. Daar hebt u als bedrijf profijt van!

Bedrijven en particulieren
Individuele vitaliteitscoaching vraagt om maatwerk. Voor aanvang maken we heldere afspraken over de te bereiken doelen, de frequentie van de gesprekken, de kosten en periode waarin dit plaatsvindt.


Loopbaanbegeleiding
Tijdens dit traject leert een medewerker zicht en meer grip te krijgen op de eigen loopbaan. Door bewuste keuzes te leren maken, wordt hij zelfbewuster, authentieker, proactiever en meer autonoom. De medewerker staat hierdoor sterker in het leven.

Panavisie ondersteunt uw bedrijf met een op maat gemaakt traject. We helpen de medewerker zicht te krijgen op de eigen talenten en capaciteiten, ontwikkelen samen een helder beeld van de gewenste kennis en vaardigheden.
Voor uw bedrijf is loopbaanbegeleiding een goed middel om kwalitatief goed personeel aan u te binden en te laten doorstromen. Het houdt uw bedrijf vitaal en gezond voor de toekomst.

Bedrijven en particulieren
Loopbaanbegeleiding vraagt om maatwerk. Voor aanvang maken we heldere afspraken over de te bereiken doelen, de frequentie van de gesprekken, de kosten en periode waarin dit plaatsvindt.


Outplacement
Bij outplacement worden medewerkers begeleid naar een passende baan buiten de huidige organisatie. Een baan die aansluit op werkervaring, competenties en ambities.
De persoon die uitstroomt staat bij Panavisie centraal. Wie is hij of zij? Wat zijn de kwaliteiten? Wat zijn de wensen en mogelijkheden? En: sluiten die wensen en kwaliteiten op elkaar aan? Panavisie begeleidt mensen om concrete stappen te zetten naar de toekomst.

 1. Kennismaken
  • a. Opstellen ‘Plan van Aanpak’
 2. Opstellen Persoonsprofiel
  • a. Wie ben ik?
  • b. Wat kan ik?
  • c. Wat wil ik?
 3. Opstellen van zoekprofiel
 4. Marktbewerking en netwerken
 5. Solliciteren
 6. Afronding en evaluatie

Bedrijven en particulieren
Outplacement vraagt om maatwerk. Voor aanvang maken we heldere afspraken over de te bereiken doelen, de frequentie van de gesprekken, de kosten en periode waarin dit plaatsvindt.


Re-integratie
Uitval van personeel door ziekte of disbalans… Soms duurt het lang, voordat medewerkers weer terug aan het werk zijn. Snel herstel: dat is de focus van de arbodienst en bedrijven. Het HOE van de terugkeer en WAAROM van de uitval wordt vaak onderbelicht. De werknemer heeft juist behoefte aan ondersteuning en begrip in deze periode.
Wilt u voorkomen dat deze medewerker in de toekomst nogmaals uitvalt? Panavisie biedt een luisterend oor en reikt handvatten en ondersteuning aan, waardoor mensen sneller en effectiever re-integreren. Met blijvend resultaat.
Bedrijven
Re-integratie vraagt om maatwerk. Voor aanvang maken we heldere afspraken met de opdrachtgever over de te bereiken doelen, de frequentie van de gesprekken en periode waarin dit gebeurt.